Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

04
15 ngày
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 69.078.968 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Khu TDTT, năng khiếu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu