Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa lớn năm 2009 – Gói 1

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa lớn năm 2009 – Gói 1. Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 561/QĐ-ĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 26/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cơ khí
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 200.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa lớn năm 2009 – Gói 1 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VTTB SCL 1 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa lớn năm 2009 – Gói 1
 • 200.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 8 giờ 00′ ngày 09/12/2008 đến 13 giờ 30′ ngày 14/1/2009Trọn gói Trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008