Thông báo mời thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công cụm đầu mối, cửa nhận nước

Bên mời thầu: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công cụm đầu mối, cửa nhận nước. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Bên mời thầu: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở.

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công cụm đầu mối, cửa nhận nước.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 phút ngày 7-11 đến trước 8 giờ ngày 18-11-2008.

Ðịa điểm bán hồ sơ mời thầu: Trụ sở Nhà máy thủy điện Nậm Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ðiện thoại: 099.723001; 0231.2228897.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Ðịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Nhà máy thủy điện Nậm Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 10 giờ ngày 18-11-2008 tại nhà máy.

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa chỉ nêu trên.