Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị – dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh

04
Tháng 2/2009
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 18.315.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa địa phục vụ di dời mồ mã xã Vạn Thạnh