Trường đại học Tây nguyên mời thầu Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm

Tên bên mời thầu: Trường đại học Tây Nguyên. Tên dự án: Dự án Giáo dục Ðại học 2. Gói thầu EEC 1.1. Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm phân tích Gói thầu EEC 1.2. Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh

Tên bên mời thầu: Trường đại học Tây Nguyên

– Ðịa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc

– Ðiện thoại: 0500.3825185; Fax: 0500.3825184

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu EEC 1.1. Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm phân tích

Gói thầu EEC 1.2. Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh

Tên dự án: Dự án Giáo dục Ðại học 2.

Nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA)

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ ngày 3-11 đến trước 10 giờ ngày 18-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường đại học Tây Nguyên, địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc. Ðiện thoại: 0500.3825486; 0500 3850594; Fax: 0500.3825184.

Giá bán một bộ HSMT: 100 USD (một trăm USD).

Ðịa chỉ tiếp nhận HSMT: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường đại học Tây Nguyên.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 18-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bản bảo đảm dự thầu với giá trị: gói số EEC 1.1 là: 8.000 USD (tám nghìn USD); gói số EEC 1.2 là: 6.500 USD (sáu nghìn năm trăm USD); bằng hình thức bảo lãnh của Ngân hàng và được chuyển đến Trường đại học Tây Nguyên chậm nhất trước 10 giờ ngày 18-12-2008.