Gói thầu dịch vụ Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu dịch vụ Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban An toàn giao thông Quốc gia
Số hiệu: Số 106/QĐ-UBATGTQG
Ngày ban hành: 09/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Số hiệu: Số 254/QĐ-UBATGTQG
Ngày ban hành: 06/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: JBIC , Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1032561183237(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu dịch vụ Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn chung của Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam
 • 8550135 (USD)
 • [‘JBIC\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển Dự kiến 6 tháng (bắt đầu từ tháng 8/2008; kết thúc tháng 2 năm 2009)Theo thời gian Dự kiến 52 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2009 đến tháng 6/2013

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Công văn phê duyệt kế hoạch đấu thầu (trang 1) Size 394 K
  • Công văn phê duyệt kế hoạch đấu thầu (trang 2) Size 345 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 1) Size 353 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 2) Size 358 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 3) Size 341 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 4) Size 381 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 5) Size 378 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 6) Size 383 K
  • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trang 7) Size 303 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008