Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 24/1 Cây Trâm- phường 8 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 24/1 Cây Trâm- phường 8 – quận Gò Vấp. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4205/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4498/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.427.261.661(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 24/1 Cây Trâm- phường 8 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 5.881.098 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 2.210.939.398 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 150 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 52.377.155 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  04 Kiểm toán
 • 14.684.933 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 4.421.879 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 17 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 24/1 Cây Trâm- phường 8 – quận Gò Vấp Size 2.45 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 249
  Ngày xuất bản 12/12/2008