Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu thiết bị

Gói thầu: Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy

05
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 17.210.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy