Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình chính và các hạng mục công trình phụ

Gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình chính và các hạng mục công trình phụ (Nhà làm việc, Trung tâm lưu trữ, nhà kỹ thuật, nhà xe 2-4 bánh, sân, đường, mương, bó bồn bông, bể phun nước, cột cờ , cấp thoát nư

11
Quý I,II/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.462.295.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy