Gói thầu số 12: Thiết bị công trình (Máy điều hòa không khí, PCCC, chống sét, máy phát điện dự phòng)

Gói thầu: Gói thầu số 12: Thiết bị công trình (Máy điều hòa không khí, PCCC, chống sét, máy phát điện dự phòng) – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việ

12
Quý III,IV/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.021.600.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy