Gói thầu số 13: Thiết bị văn phòng (Bàn, ghế, tủ làm việc; thảm, màn, mạng vi tính, fax, photo, điện thoại, camera)

Gói thầu: Gói thầu số 13: Thiết bị văn phòng (Bàn, ghế, tủ làm việc; thảm, màn, mạng vi tính, fax, photo, điện thoại, camera) – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

13
Quý I/2011
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.674.937.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy