Đấu thầu các gói thầu xây lắp đường dây trung áp và TBA phân phối sau

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thành phần năng lượng nông thôn II khu vực miền trung. Tín dụng IDA số 4000 – VN,  một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thành phần năng lượng nông thôn II khu vực miền trung. Tín dụng IDA số 4000 – VN,  một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau: (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thay mặt cho chủ đầu tư là Công ty Ðiện lực 3, Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn khu vực miền trung mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp đường dây trung áp và TBA phân phối sau:

Hồ sơ mời thầu mua tại:

Ban Quản lý dự án Năng lượng nông thôn khu vực miền trung.

Ðịa chỉ: Tầng 7, số 78A Duy Tân, thành phố Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511-3480.814 hoặc 3840.815; Fax: 0511-3620.403.

Kể từ ngày 10-11-2008. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa điểm nêu trên không muộn hơn 8 giờ ngày 10-12-2008. Việc  mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu.

Các nhà thầu có nhu cầu tham gia xin vui lòng báo trước để chủ đầu tư tiện chuẩn bị hồ sơ.