công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu:11403/QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Số hiệu:11519/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.884.249.478(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Xây lắp cầu chính và đường vào cầu
 • 1.558.250.689 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 210 ngày
  02Tư vấn quản lý dự án
 • 32.131.129 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  03Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói số 01
 • 4.144.947 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  04Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 36.914.959 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  05Tư vấn bảo hiểm xây dựng công trình
 • 7.791.253 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (trang 1) Size 2.50 M
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (trang 2) Size 2.29 M
  • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (trang 1) Size 2.37 M
  • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (trang 2) Size 2.75 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:251
  Ngày xuất bản16/12/2008