Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói số 01 – công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói số 01 – Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

03
Quý IV năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.144.947 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang