Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

04
Quý IV năm 2008
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 36.914.959 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang