Gói thầu: Tư vấn bảo hiểm xây dựng công trình – công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

05
Quý IV năm 2008
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 7.791.253 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Cầu Ba Kẽm, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang