Nhà làm việc khối đoàn thể Huyện ủy Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc khối đoàn thể Huyện ủy Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu:2798/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu:2798/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.867.079.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc khối đoàn thể Huyện ủy Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Nhà làm việc khối đoàn thể Huyện ủy Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
 • 6.029.361.448 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Trọn gói năm 2008 – năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:251
  Ngày xuất bản16/12/2008