Hạng mục Khối hành chính; nhà thi đấu bóng bàn; sân đường – thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục Khối hành chính; nhà thi đấu bóng bàn; sân đường – thoát nước; cải tạo nhà hành chính; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh; hệ thống cấp điện – cấp nước; hồ nước ngầm – đài nước; phòng máy phát điện, công

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 665/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 3027/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục Khối hành chính; nhà thi đấu bóng bàn; sân đường – thoát nước; cải tạo nhà hành chính; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh; hệ thống cấp điện – cấp nước; hồ nước ngầm – đài nước; phòng máy phát điện, công trình Trường dạy nghề Đức Hòa (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Hạng mục Khối hành chính; nhà thi đấu bóng bàn; sân đường – thoát nước; cải tạo nhà hành chính; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh; hệ thống cấp điện – cấp nước; hồ nước ngầm – đài nước; phòng máy phát điện, công trình Trường dạy nghề Đức Hòa
 • 9.342.955.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ 16/12/2009 đến 15/01/2009Theo đơn giá 270 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng)

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Size 2.04 M
  • Thông báo mời thầu Size 728 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008