Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 2245/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 2365/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 42.671.765.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các Ban đảng và Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 1: Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán
 • 701.730.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 02 tháng
  02 Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế – Dự toán
 • 72.026.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  03 Gói thầu số 3: Thẩm định giá
 • 78.746.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  04 Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu xây dựng
 • 56.723.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  05 Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu thiết bị
 • 17.210.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  06 Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng
 • 498.094.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  07 Gói thầu số 7: Giám sát thi công thiết bị
 • 51.095.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  08 Gói thầu số 8: Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 192.216.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  09 Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình
 • 65.890.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  10 Gói thầu số 10: Kiểm toán
 • 134.026.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  11 Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình chính và các hạng mục công trình phụ (Nhà làm việc, Trung tâm lưu trữ, nhà kỹ thuật, nhà xe 2-4 bánh, sân, đường, mương, bó bồn bông, bể phun nước, cột cờ , cấp thoát nước, hệ thống điện trong ngoài nhà và điện nguồn; trừ hạng mục hàng rào, cổng, nhà bảo vệ) và thử tỉnh tải
 • 25.462.295.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I,II/2009Theo đơn giá 18 tháng
  12 Gói thầu số 12: Thiết bị công trình (Máy điều hòa không khí, PCCC, chống sét, máy phát điện dự phòng)
 • 4.021.600.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III,IV/2010Theo đơn giá 03 tháng
  13 Gói thầu số 13: Thiết bị văn phòng (Bàn, ghế, tủ làm việc; thảm, màn, mạng vi tính, fax, photo, điện thoại, camera)
 • 2.674.937.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2011Theo đơn giá 03 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 1.68 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008