Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 02: Sửa chữa đập, mương chính KC1,KC2 đập Phai Hoá;mương nhánh N2, N4, N6, cầu máng số 2,3 trên mương N4 đập Phai Giáp.

Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 02: Sửa chữa đập, mương chính KC1,KC2 đập Phai Hoá;mương nhánh N2, N4, N6, cầu máng số 2,3 trên mương N4 đập Phai Giáp.

Tên dự án:Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:gói thầu số 02: Sửa chữa đập, mương chính KC1,KC2 đập Phai Hoá;mương nhánh N2, N4, N6, cầu máng số 2,3 trên mương N4 đập Phai Giáp.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn; Địa chỉ: số 21 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn; ĐT 025.3215.286; fax 025.3215.286
15/11/2008 đến 30/11/2008
1.000.000 (VND)
30/11/2008 09:00
30/11/2008 09:00