Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8: Kháng sinh viên cho các trạm Y tế xã

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8: Kháng sinh viên cho các trạm Y tế xã

Tên dự án:Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế huyện Long Phú năm 2009
Tên gói thầu:Gói thầu số 8: Kháng sinh viên cho các trạm Y tế xã
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị – Tài vụ, Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú, ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. (Điện thoại và Fax: 0793.856.294)
15/11/2008 đến 27/11/2008
800.000 (VND)
27/11/2008 09:00
27/11/2008 09:00