Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2733/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 70.744.562.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục xây lắp Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
 • 877.283.156 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm năm 2009
  2 San lấp mặt bằng
 • 7.914.575.130 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói năm 2008 – năm 2009
  3 Tư vấn giám sát thi công
 • 602.278.117 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm năm 2009
  4 Xây dựng khối hành chánh – lớp học
 • 13.838.671.550 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá năm 2009
  5 Xây dựng khối nhà xưởng
 • 6.006.581.504 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói năm 2010
  6 Xây dựng khối nhà ký túc xá
 • 5.170.602.888 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2010Trọn gói 2011
  7 Hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đường nội bộ, sân vườn cây xanh, đường vào khu trung tâm, nhà xe học viên, sân chơi thể dục thể thao, điện ngoại vi, tuyến trung thế, trạm biến áp, cấp thoát nước ngoại vi, bể nước ngầm, bể lọc thô, phòng cháy chữa cháy.
 • 9.487.881.895 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói năm 2009
  8 Thiết bị
 • 4.404.543.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2011Trọn gói năm 2011
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008