Gói thầu: Xây dựng khối hành chánh – lớp học – Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Gói thầu: Xây dựng khối hành chánh – lớp học – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

4
năm 2009
năm 2009
Giá gói thầu:
 • 13.838.671.550 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ