Gói thầu: Hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đường nội bộ, sân vườn cây xanh, đường vào khu trung tâm, nhà xe học viên, sân chơi thể dục thể thao, điện ngoại vi, tuyến trung thế, trạm biến áp, cấp thoát nước ngoại vi, bể nước

Gói thầu: Hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đường nội bộ, sân vườn cây xanh, đường vào khu trung tâm, nhà xe học viên, sân chơi thể dục thể thao, điện ngoại vi, tuyến trung thế, trạm biến áp, cấp thoát nước ngoại vi, bể nước

7
năm 2009
năm 2009
Giá gói thầu:
 • 9.487.881.895 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm dạy nghề huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ