Nhà làm việc Văn phòng Huyện ủy Huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Văn phòng Huyện ủy Huyện Cần Giờ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng – UBND TP. HCM
Số hiệu: 234/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 08/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5.212.823.000(VND)

  • Danh sách các quyết định liên quan:
    • phieu dang thong bao moi thau Size 62 K
    Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 251
    Ngày xuất bản 16/12/2008