Mua sắm máy vi tính năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy vi tính năm 2008. Cơ quan ban hành: UBND TP.HCM

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TP.HCM
Số hiệu: 2388/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Khu Quản lý giao thông đô thị số 02
Số hiệu: 753/QĐ-KQL-KHĐT
Ngày ban hành: 10/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1250000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy vi tính năm 2008 (01 gói thầu)


  Nguồn vốn : vốn đối ứng từ ngân sách thành phố
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm máy vi tính năm 2008
 • 250.000.000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển từ 19/12/2008 đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2008Theo đơn giá 05 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008