Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình – Cải tạo, nâng cấp đường An Phú – Tân Bình, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường An Phú – Tân Bình, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

5
Quý IV năm 2008 – Quý I năm 2009
90 ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 30.131.378 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp đường An Phú – Tân Bình, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (đoạn từ ngã 6 An Phú đến dốc ông Thập)