Trụ sở Kho bạc Nhà nước Đăk Glong-Đăk Nông

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Đăk Glong-Đăk Nông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 1062/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 08/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5642835000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Đăk Glong-Đăk Nông (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 1 Gói thầu xây lắp công trình xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nứơc Đăk Glong-Đăk Nông
 • 5.369.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2008Theo đơn giá 280 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008