Gói thầu: Thi công xây dựng Đường và cống qua đường – Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành

Gói thầu: Thi công xây dựng Đường và cống qua đường – Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

6
Quý IV/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.452.161.498 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành