Gói thầu: Thử tải tỉnh – Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2

Gói thầu: Thử tải tỉnh – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2. Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2

3
Quý IV/2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 53.233.898 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2