Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần thiết bị – Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2. Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2

5
Quý I/2009
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.864.531 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2