Gói thầu: Phần thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4

Gói thầu: Phần thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4

02
Quý III năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.329.824.820 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4