Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội. Cơ quan ban hành: UBND huyện Củ Chi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Củ Chi
Số hiệu: 15273/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Huyen Cu Chi
Số hiệu: 15273/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 55.517.216.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng thay thế Trường THCS Phạm Văn Cội (17 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Đo vẽ hiện trạng
 • 9.503.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo đơn giá 20 ngày
  2 Đo đạc khảo sát địa hình
 • 8.428.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo đơn giá 20 ngày
  3 Chi phí khoan khảo sát địa chất
 • 36.895.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo đơn giá 30 ngày
  4 Chi phí lập dự án đầu tư
 • 180.885.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Tu vấn thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán
 • 1.104.062.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q.II/09Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  6 Tư vấn thẩm tra thiết kế
 • 52.208.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.III/09Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  7 Chi phí thẩm tra dự toán
 • 50.671.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.III/09Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  8 Xây lắp
 • 42.688.702.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/09-Q.IV/10Theo đơn giá 14 tháng
  9 Thiết bị
 • 3.883.193.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/10Trọn gói 03 thang
  10 Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị
 • 80.971.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.III/09Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  11 Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế công trình
 • 30.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.I/09Trọn gói 03 tháng
  12 Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công công trình
 • 30.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.III/09Trọn gói 03 tháng
  13 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị
 • 779.499.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/09-Q.IV/10Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  14 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình
 • 262.455.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/09-Q.IV/10Theo đơn giá 17 tháng
  15 Kiểm toán
 • 142.535.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/10Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  16 Bảo hiểm công trình và thiết bị
 • 107.115.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV/09-Q.IV/10Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  17 Dò tìm, xử lý bom, vật nổ
 • 189.690.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q.III/09Trọn gói 20 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 252
  Ngày xuất bản 17/12/2008