Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Pác Khuông Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Pác Khuông Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 2741/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 94.839.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Pác Khuông Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Pác Khuông Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
 • 2.620.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Tháng 12/2008Theo đơn giá 50 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 252
  Ngày xuất bản 17/12/2008