Trường THCS Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2701/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/06/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3392/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.312.552.409(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu thiết bị Trường THCS Long Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
 • 3.104.868.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 252
  Ngày xuất bản 17/12/2008