Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2. Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2
Số hiệu: 10158/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận 2
Số hiệu: 10158/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.660.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trụ sở HĐND-UBND phường Thảo Điền, quận 2 (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 5.085.542.081 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo đơn giá 7 tháng
  2 Thiết bị
 • 358.365.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Trọn gói 2 tháng
  3 Thử tải tỉnh
 • 53.233.898 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 Theo đơn giá 1 tháng
  4 Tư vấn giám sát thi công phần xây lắp
 • 120.643.157 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 7 tháng
  5 Tư vấn giám sát thi công phần thiết bị
 • 2.864.531 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  6 Tư vấn đấu thầu xây lắp
 • 17.270.702 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  7 Tư vấn đấu thầu thiết bị
 • 964.855 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 – Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  8 Tư vấn kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 24.128.631 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 7 tháng
  9 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 10.070.380 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 Theo tỷ lệ phần trăm 19 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 252
  Ngày xuất bản 17/12/2008