Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 905/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 12/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 905/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 12/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 36.964.885.596(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – Quận 4 (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Phần xây dựng
 • 15.424.863.179 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  02 Phần thiết bị
 • 2.329.824.820 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch TP. H\xe1\xbb\x93 Ch\xc3\xad Minh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 252
  Ngày xuất bản 17/12/2008