Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiên an toàn chất lượng và sự phù hợp chất lượng – Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang

Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiên an toàn chất lượng và sự phù hợp chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

4
Quý I/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 135.788.342 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang