Gói thầu: Hệ thống tổng đài nội bộ, mạng vi tính – Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang

Gói thầu: Hệ thống tổng đài nội bộ, mạng vi tính – Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

8
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 445.500.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang