Gói thầu: Hệ thống ánh sáng sân khấu, hệ thống camera, đèn chiếu – Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang

Gói thầu: Hệ thống ánh sáng sân khấu, hệ thống camera, đèn chiếu – Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

11
Quý III/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.650.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang