Sân tập thực hành lái xe Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Sân tập thực hành lái xe Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3688/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3992/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.987.254.717(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sân tập thực hành lái xeTrung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Sân tập thực hành lái xeTrung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương
 • 5.834.517.290 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 270 ngày ( Kể cả ngày lễ và ngày nghĩ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 253
  Ngày xuất bản 18/12/2008