Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học. Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Tân

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Tân
Số hiệu: 17852/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Tân
Số hiệu: 17852/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 122.398.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  17852/QĐ-UBND Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học
 • 122.398.500 (VND)
 •  (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2008Trọn gói 3 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 253
  Ngày xuất bản 18/12/2008