Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:số 3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:số 7129/UBND-CN
Ngày ban hành:16/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28.540.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị
 • 61.066.800 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  2Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
 • 387.966.693 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 330 ngày
  3Quản lý dự án
 • 395.436.577 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiên an toàn chất lượng và sự phù hợp chất lượng
 • 135.788.342 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  5Kiểm toán
 • 95.687.283 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Trọn gói 90 ngày
  6Bảo hiểm
 • 31.214.316 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  7Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 16.214.642.372 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo đơn giá 330 ngày
  8Hệ thống tổng đài nội bộ, mạng vi tính
 • 445.500.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói 90 ngày
  9Cung cấp máy phát điện dự phòng
 • 1.344.750.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói 45 ngày
  10Cung cấp và lắp đặt thiết bị
 • 878.900.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói 60 ngày
  11Hệ thống ánh sáng sân khấu, hệ thống camera, đèn chiếu
 • 1.650.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói 60 ngày
  12Cung cấp thiết bị bàn, ghế, tủ giường
 • 2.069.056.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá 120 ngày
  13Hệ thống lạnh
 • 910.263.420 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:253
  Ngày xuất bản18/12/2008