Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009 dự án thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009. Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu:559/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành:25/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.189.169.682(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009 (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đường kiểm tra vận hành công trình thuỷ điện Hàm Thuận
 • 1.301.111.753 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntừ tháng 11/2008 đến tháng 01/2009Theo đơn giá 90 ngày
  02Đường kiểm tra vận hành công trình thuỷ điện Đa Mi
 • 883.849.184 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntừ tháng 11/2008 đến tháng 01/2009Theo đơn giá 75 ngày
  03Đường kiểm tra công trình hầm 3 Đa Nhim
 • 2.455.832.821 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntừ tháng 12/2008 đến tháng 01/2009Theo đơn giá 90 ngày
  04Đường kiểm tra hạ lưu đập Đơn Dương
 • 2.187.737.803 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntừ tháng 12/2008 đến tháng 01/2009Theo đơn giá 90 ngày
  05Hàng rào hạ lưu đập Đơn Dương
 • 1.360.638.121 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntừ tháng 12/2008 đến tháng 01/2009Theo đơn giá 90 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009 Size 1.27 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:253
  Ngày xuất bản18/12/2008