Xây dựng nhà học 15 phòng trường THCS xã Tường Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà học 15 phòng trường THCS xã Tường Sơn. Cơ quan ban hành: UBND Huyện Anh Sơn – Tỉnh Nghệ An

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Huyện Anh Sơn – Tỉnh Nghệ An
Số hiệu: Số 86/TB-UBND.GD
Ngày ban hành: 09/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Huyện Anh Sơn – Nghệ An
Số hiệu: 86/TB-UBND.GD
Ngày ban hành: 09/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.209.629.000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 253
    Ngày xuất bản 18/12/2008