Gói thầu: Khảo sát địa chất – Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận

Gói thầu: Khảo sát địa chất – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

02
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.291.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận