Gói thầu: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp – Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận

Gói thầu: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

04
Năm 2008-2009
Từ khi ký hợp òồng đến ngày có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 14.527.645 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 15 – quận Phú Nhuận