Gói thầu: Kiểm tra CN đủ điều kiện ATCL và phù hợp chất lượng – Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Kiểm tra CN đủ điều kiện ATCL và phù hợp chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

4
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 124.682.796 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang