Gói thầu: Khảo sát địa chất – Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận

Gói thầu: Khảo sát địa chất – Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

02
2008-2009
27 ngày
Giá gói thầu:
  • 97.953.000 (VND)
  • ['Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r']