Gói thầu: Thi công phần xây lắp – San lấp và xây dựng hệ thống thoát nước đường vào sân thể thao trường Trần Hưng Đạo

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: San lấp và xây dựng hệ thống thoát nước đường vào sân thể thao trường Trần Hưng Đạo. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

02
03 tháng
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.971.926.960 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: San lấp và xây dựng hệ thống thoát nước đường vào sân thể thao trường Trần Hưng Đạo